Administratiu

Des de Silvestre Advocats realitzem assessorament a diverses corporacions locals del Principat d’Andorra, havent prestat els nostres serveis de forma puntual a l’administració general andorrana mitjançant l’assessorament i representació dels seus interessos davant diferents jurisdiccions.

Conscients que els ciutadans es troben en una clara situació d’inferioritat davant les administracions i atenent a la complexitat tècnica dels procediments administratius, posem a disposició dels nostres clients els coneixements necessaris per tal de formular recursos administratius i accedir a la via contenciós-administrativa en aquells assumptes que els enfronten a les diferents administracions del país. Silvestre Advocats posa a disposició dels nostres clients tots els recursos necessaris per impugnar els actes administratius mitjançant:

•Assessorament al sector públic en la preparació i adjudicació de contractes.

•Assessorament a clients privats en procediments de contractació i execució de contractes públics.

•Contenciós-administratiu.

•Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

•Recursos a infraccions i sancions administratives.

•Actuacions davant dels òrgans de control i fiscalització.

•Expropiacions.

•Ajudes i subvencions.

•Assessorament en matèria de Dret públic en sectors regulats (financer, telecomunicacions, energia, farmacèutic i sanitari).

•Urbanisme. Convenis: negociació, redacció i tramitació de convenis urbanístics de planejament. Redacció de plans i al·legacions.