Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h
Segueix-nos!
Contacta'ns

DRETS FONAMENTALS

Silvestre Advocats Drets Fonamentals

Defensem els drets fonamentals dels ciutadans en tots els àmbits de la jurisdicció

Els drets fonamentals son drets humans bàsics, de caràcter universal, inalienable i no derogable, basats en els valors de la dignitat, la llibertat i la igualtat, que gaudeixen de protecció jurisdiccional.

Des de Silvestre Advocats duem a terme les accions necessàries per protegir els drets fonamentals dels nostres clients, ja sigui a través dels procediments ordinaris i en els extraordinaris d’Habeas Corpus, urgent i preferent previstos en la Constitució.

PROCEDIMENTS

  • Procediment d’Habeas Corpus: la Constitució d’Andorra en els seu article 9.3 determina que “la llei establirà un procediment perquè tot detingut pugui acudir a un òrgan judicial, a fi que aquest es pronunciï sobre la legalitat de la seva detenció. Així mateix, crearà el procediment per restablir els drets fonamentals lesionats de tota persona privada de llibertat”.

 

  • Procediment urgent i preferent: l’article 41.1 de la Constitució d’Andorra disposa que “els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d’un procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà en dues instàncies”.

 

  • Procediments ordinaris: en la representació dels interessos dels nostres clients formulem incidents de nul·litat d’actuacions per garantir la protecció del dret a la jurisdicció i dels drets fonamentals en el decurs dels procediments ordinaris englobats en l’article 10 de la Constitució d’Andorra.