Legislació civil

  ---- Contingut exclusiu per usuaris registrats. Inicieu sessió per accedir a la resta del contingut o registreu-vos gratuïtament ----

Llei d'arrendaments de finques urbanes

Actualitzada amb la Llei 11/2006, del 27 d’octubre, de modificació puntual de la Llei d’arrendaments de finques urbanes; Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten,; Llei 21/2011 del 15 de desembre, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999 i Llei 1/2014, del 23 de gener, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes de 30 de juny de 1999. (26.03.14)

Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars

Actualitzada amb la Llei 17/2013, de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars de 19.12.2013

Llei del saig

De 18 de desembre de 2014

Llei qualificada del matrimoni

Actualitzada a 27 de novembre de 2014

Llei de l'embargament

De 18 de desembre de 2014